سرور مجازی سوییس زوریخ هارد SSD

سرور مجازی از کشور سوییس شهر زوریخ با هارد SSD و لوکیشن دقیق آی پی در شهر زوریخ قابل ارائه در برتر وی اس میباشد. با برتر وی اس در دنیای مجازی، همیشه یک قدم جلوتر باشید.

CH - SSD 01
 • Ram 1G
 • Cpu 1Cor
 • Storage 15G SSD
 • IP IPv4 + IPv6
 • Network Ports 10G
 • Traffic 1TB
 • Os Custom
 • Country Switzerland
 • City Zurich
 • Setup Fee Yes
CH - SSD 02
 • Ram 2G
 • Cpu 1Cor
 • Storage 20G SSD
 • IP IPv4 + IPv6
 • Network Ports 10G
 • Traffic 2TB
 • Os Custom
 • Country Switzerland
 • City Zurich
 • Setup Fee Yes
CH - SSD 03
 • Ram 4G
 • Cpu 1Cor
 • Storage 45G SSD
 • IP IPv4 + IPv6
 • Network Ports 10G
 • Traffic 4TB
 • Os Custom
 • Country Switzerland
 • City Zurich
 • Setup Fee Yes
CH - SSD 04
 • Ram 6G
 • Cpu 1Cor
 • Storage 75G SSD
 • IP IPv4 + IPv6
 • Network Ports 10G
 • Traffic 6TB
 • Os Custom
 • Country Switzerland
 • City Zurich
 • Setup Fee Yes