لینوکس cPanel حرفه‌ای - ایران

cPanel IR - H1
 • 2048مگ فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود امکانات
 • 1536مگابایت رم اختصاصی
 • 1900 مگاهرتز پردازنده
 • 35 تعداد کانکشن در لحظه
 • 110 تعداد پردازش در هر لحظه
 • هفتگی بک‌آپ گیری
 • سی‌پنل کنترل‌پنل
 • ندارد دامنه رایگان
 • ایران - آسیاتک موقعیت
cPanel IR - H2
 • 3072مگ فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود امکانات
 • 2560مگابایت رم اختصاصی
 • 2300 مگاهرتز پردازنده
 • 45 تعداد کانکشن در لحظه
 • 130 تعداد پردازش در هر لحظه
 • هفتگی بک‌آپ گیری
 • سی‌پنل کنترل‌پنل
 • ندارد دامنه رایگان
 • ایران - آسیاتک موقعیت
cPanel IR - H3
 • 4096مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود امکانات
 • 3584مگابایت رم اختصاصی
 • 2800 مگاهرتز پردازنده
 • 60 تعداد کانکشن در لحظه
 • 150 تعداد پردازش در هر لحظه
 • هفتگی بک‌آپ گیری
 • سی‌پنل کنترل‌پنل
 • ندارد دامنه رایگان
 • ایران - آسیاتک موقعیت
cPanel IR - H4
 • 5120مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود امکانات
 • 4608مگابایت رم اختصاصی
 • 3800 مگاهرتز پردازنده
 • 80 تعداد کانکشن در لحظه
 • 180 تعداد پردازش در هر لحظه
 • هفتگی بک‌آپ گیری
 • سی‌پنل کنترل‌پنل
 • IR دامنه رایگان
 • ایران - آسیاتک موقعیت