سرور مجازی بلغارستان صوفیه - هارد SSD

سرور مجازی از کشور بلغارستان شهر صوفیه با هارد SSD و لوکیشن دقیق آی پی قابل ارائه در برتر وی اس میباشد. با برتر وی اس در دنیای مجازی، همیشه یک قدم جلوتر باشید.

BG - SSD 01
 • Ram 1024MB
 • Cpu 1Cor
 • Storage 15G SSD
 • IP Customize
 • Network Ports 10G
 • Traffic 1TB
 • Os Custom
 • Country Bulgaria
 • City Sofia
 • Setup Fee Yes
BG - SSD 02
 • Ram 2048MB
 • Cpu 1Cor
 • Storage 20G SSD
 • IP Customize
 • Network Ports 10G
 • Traffic 2TB
 • Os Custom
 • Country Bulgaria
 • City Sofia
 • Setup Fee Yes
BG - SSD 03
 • Ram 4096MB
 • Cpu 1Cor
 • Storage 45G SSD
 • IP Customize
 • Network Ports 10G
 • Traffic 4TB
 • Os Custom
 • Country Bulgaria
 • City Sofia
 • Setup Fee Yes
BG - SSD 04
 • Ram 6144MB
 • Cpu 1Cor
 • Storage 75G SSD
 • IP Customize
 • Network Ports 10G
 • Traffic 6TB
 • Os Custom
 • Country Bulgaria
 • City Sofia
 • Setup Fee Yes