سرور اختصاصی ایتالیا - سفلوو

خرید سرور اخصاصی ایتالیا از دیتاسنتر سفلوو با ترافیک نامحدود

Plan 01 - SSD
 • CPU 1XIntel Xeon E3 1231 v3
 • Ram 32GB
 • HDD 2x480GB SSD Enterprise
 • Port 1Gbps
 • BW Unlimited
 • Setup Fee 0€
Plan 02 - SSD
 • CPU 1XIntel Xeon E3 1270 v2
 • Ram 32GB
 • HDD 2x480GB SSD Enterprise
 • Port 1Gbps
 • BW Unlimited
 • Setup Fee 0€
Plan 03 - SSD
 • CPU 1XIntel Xeon E3 1245 v5
 • Ram 32GB
 • HDD 2x480GB SSD Enterprise
 • Port 1Gbps
 • BW Unlimited
 • Setup Fee 0€