فضای بک آپ FTP

ارائه فضای بک آپ FTP با فضای دلخواه را میتوانید از برتر وی اس خریداری نمایید .

50 مگابایت فضای FTP بک آپ IBSng50 مگابایت فضای FTP بک آپ برای IBSng
ذخیره اطلاعات همزمان در 3 سرور
امنیت 100% اطلاعات بک آپ گرفته شده

100 مگابایت فضای FTP بک آپ IBSng100 مگابایت فضای FTP بک آپ برای IBSng
ذخیره اطلاعات همزمان در 3 سرور
امنیت 100% اطلاعات بک آپ گرفته شده