اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 بخش فروش

در صورتی که قبل از خرید سرویس سوالی دارید با ما درمیان بگذارید .

 بخش مالی

مسائل و مشکلات مربوط به فاکتورها و موارد مالی را با این بخش درمیان بگذارید.

 پشتیبانی سرور ترید و فارم

مسائل و مشکلات مربوط به سرور ترید و فارم را با این بخش درمیان بگذارید.

 پشتیبانی سرور مجازی و کلود

مسائل و مشکلات مربوط به سرور مجازی و کلود را با این بخش درمیان بگذارید.

 پشتیبانی سرور اختصاصی

مسائل و مشکلات مربوط به سرور اختصاصی را با این بخش درمیان بگذارید.

 پشتیبانی دامنه و میزبانی وب

مسائل و مشکلات مربوط به دامنه و میزبانی وب را با این بخش درمیان بگذارید.

 پشتیبانی نمایندگی دامنه و میزبانی وب

مسائل و مشکلات مربوط به نمایندگی دامنه و میزبانی وب را با این بخش درمیان بگذارید.

 ارتباط با مدیریت

برای ارسال انتقاد،پیشنهاد و ارتباط مستقیم به این بخش تیکت ارسال نمایید.