سرور مجازی شیلی وینیا دل مار - هارد SSD

سرور مجازی از کشور شیلی شهر وینیا دل مار با هارد SSD و لوکیشن دقیق آی پی در شهر وینیا دل مار قابل ارائه در برتر وی اس میباشد. با برتر وی اس در دنیای مجازی، همیشه یک قدم جلوتر باشید.

CL - SSD 01
 • Ram 1G
 • Cpu 1Cor
 • Storage 15G SSD
 • IP IPv4 + IPv6
 • Network Ports 10G
 • Traffic 512G
 • Os Custom
 • Country Chile
 • City Viniadelmar
 • Setup Fee Yes
CL - SSD 02
 • Ram 2G
 • Cpu 1Cor
 • Storage 20G SSD
 • IP IPv4 + IPv6
 • Network Ports 10G
 • Traffic 1TB
 • Os Custom
 • Country Chile
 • City Viniadelmar
 • Setup Fee Yes
CL - SSD 03
 • Ram 4G
 • Cpu 1Cor
 • Storage 45G SSD
 • IP IPv4 + IPv6
 • Network Ports 10G
 • Traffic 2TB
 • Os Custom
 • Country Chile
 • City Viniadelmar
 • Setup Fee Yes
CL - SSD 04
 • Ram 6G
 • Cpu 1Cor
 • Storage 75G SSD
 • IP IPv4 + IPv6
 • Network Ports 10G
 • Traffic 3TB
 • Os Custom
 • Country Chile
 • City Viniadelmar
 • Setup Fee Yes