سرور مجازی ارمنستان ایروان - هارد SSD

سرور مجازی از کشور ارمنستان شهر ایروان با هارد SSD و لوکیشن دقیق آی پی قابل ارائه در برتر وی اس میباشد. با برتر وی اس در دنیای مجازی، همیشه یک قدم جلوتر باشید.

AR - SSD 01
 • Ram 2G
 • Cpu 1Cor
 • Storage 20G SSD
 • IPv4 1
 • Network Ports 1G
 • Traffic Unlimited
 • Os Custom
 • Country Armenia
 • City Yerevan
 • Setup Fee Yes
AR - SSD 02
 • Ram 4G
 • Cpu 2Cor
 • Storage 40G SSD
 • IPv4 1
 • Network Ports 1G
 • Traffic Unlimited
 • Os Custom
 • Country Armenia
 • City Yerevan
 • Setup Fee Yes
AR - SSD 03
 • Ram 8G
 • Cpu 4Cor
 • Storage 80G SSD
 • IPv4 1
 • Network Ports 1G
 • Traffic Unlimited
 • Os Custom
 • Country Armenia
 • City Yerevan
 • Setup Fee Yes
AR - SSD 04
 • Ram 16G
 • Cpu 6Cor
 • Storage 160G SSD
 • IPv4 1
 • Network Ports 1G
 • Traffic Unlimited
 • Os Custom
 • Country Armenia
 • City Yerevan
 • Setup Fee Yes