هاست وردپرس

هاست وردپرس محصول ویژه برتر وی اس برای وب سایت های با سیستم مدیریت محتوا وردپرس میباشد که با منابع کاملا اختصاصی و بالا هم اکنون قابل سافرس میباشد. با برتر وی اس در دنیای مجازی، همیشه یک قدم جلوتر باشید.

هاست وردپرس 2گیگ - ایران
 • 2 گیگ فضا میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری
 • نامحدود سایر امکانات
 • ایران کشور
هاست وردپرس 5گیگ - ایران
 • 5 گیگ فضا میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری
 • نامحدود سایر امکانات
 • ایران کشور
هاست وردپرس 7گیگ - ایران
 • 7 گیگ فضا میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری
 • نامحدود سایر امکانات
 • ایران کشور
هاست وردپرس 10گیگ - ایران
 • 10 گیگ فضا میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری
 • نامحدود سایر امکانات
 • ایران کشور
هاست وردپرس 2گیگ - آلمان
 • 2 گیگ فضا میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری
 • نامحدود سایر امکانات
 • آلمان کشور
هاست وردپرس 5گیگ - آلمان
 • 5 گیگ فضا میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری
 • نامحدود سایر امکانات
 • آلمان کشور
هاست وردپرس 7گیگ - آلمان
 • 7 گیگ فضا میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری
 • نامحدود سایر امکانات
 • آلمان کشور
هاست وردپرس 10گیگ - آلمان
 • 10 گیگ فضا میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری
 • نامحدود سایر امکانات
 • آلمان کشور
هاست وردپرس 2گیگ - فرانسه
 • 2 گیگ فضا میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری
 • نامحدود سایر امکانات
 • فرانسه کشور
هاست وردپرس 5گیگ - فرانسه
 • 5 گیگ فضا میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری
 • نامحدود سایر امکانات
 • فرانسه کشور
هاست وردپرس 7گیگ - فرانسه
 • 7 گیگ فضا میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری
 • نامحدود سایر امکانات
 • فرانسه کشور
هاست وردپرس 10گیگ - فرانسه
 • 10 گیگ فضا میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری
 • نامحدود سایر امکانات
 • فرانسه کشور