سرور مجازی دانمارک کپنهاگن - هارد SSD

سرور مجازی از کشور دانمارک شهر کپنهاگن با هارد SSD و لوکیشن دقیق آی پی قابل ارائه در برتر وی اس میباشد. با برتر وی اس در دنیای مجازی، همیشه یک قدم جلوتر باشید.

DK - SSD 01
 • Ram 1024MB
 • Cpu 1Cor
 • Storage 15G SSD
 • IP Customize
 • Network Ports 10G
 • Traffic 1TB
 • Os Custom
 • Country Denmark
 • City Copenhagen
 • Setup Fee Yes
DK - SSD 02
 • Ram 2048MB
 • Cpu 1Cor
 • Storage 20G SSD
 • IP Customize
 • Network Ports 10G
 • Traffic 2TB
 • Os Custom
 • Country Denmark
 • City Copenhagen
 • Setup Fee Yes
DK - SSD 03
 • Ram 4096MB
 • Cpu 1Cor
 • Storage 45G SSD
 • IP Customize
 • Network Ports 10G
 • Traffic 4TB
 • Os Custom
 • Country Denmark
 • City Copenhagen
 • Setup Fee Yes
DK - SSD 04
 • Ram 6144MB
 • Cpu 1Cor
 • Storage 75G SSD
 • IP Customize
 • Network Ports 10G
 • Traffic 6TB
 • Os Custom
 • Country Denmark
 • City Copenhagen
 • Setup Fee Yes