سرور مجازی استونی تالین - هارد SSD

سرور مجازی از کشور استونی شهر تالین با هارد SSD و لوکیشن دقیق آی پی قابل ارائه در برتر وی اس میباشد. با برتر وی اس در دنیای مجازی، همیشه یک قدم جلوتر باشید.

EE - SSD 01 0 موجود است
 • Ram 512MB
 • Cpu 2Cor
 • HDD 10G SSD
 • IP 1
 • Port 200M
 • BW Unlimited
 • Os Custom
 • Country Estonia
 • City Tallinn
EE - SSD 02
 • Ram 1024MB
 • Cpu 3Cor
 • HDD 20G SSD
 • IP 1
 • Port 200M
 • BW Unlimited
 • Os Custom
 • Country Estonia
 • City Tallinn
EE - SSD 03
 • Ram 2048MB
 • Cpu 4Cor
 • HDD 30G SSD
 • IP 1
 • Port 200M
 • BW Unlimited
 • Os Custom
 • Country Estonia
 • City Tallinn
EE - SSD 04
 • Ram 4096MB
 • Cpu 4Cor
 • HDD 50G SSD
 • IP 1
 • Port 200M
 • BW Unlimited
 • Os Custom
 • Country Estonia
 • City Tallinn