سرور مجازی گرجستان تفلیس - هارد SSD

سرور مجازی از کشور گرجستان شهر تفلیس با هارد SSD و لوکیشن دقیق آی پی قابل ارائه در برتر وی اس میباشد. با برتر وی اس در دنیای مجازی، همیشه یک قدم جلوتر باشید.

GE - SSD 01
 • Ram 1 G
 • Cpu 1Cor
 • Storage 30G SSD
 • IP IPv4 + IPv6
 • Network Ports 1G
 • Traffic Unlimited (Fairly)
 • Os Custom
 • Country Georgia
 • City Tbilisi
 • Setup Fee Yes
GE - SSD 02
 • Ram 2G
 • Cpu 2Cor
 • Storage 50G SSD
 • IP IPv4 + IPv6
 • Network Ports 1G
 • Traffic Unlimited (Fairly)
 • Os Custom
 • Country Georgia
 • City Tbilisi
 • Setup Fee Yes
GE - SSD 03
 • Ram 4G
 • Cpu 3Cor
 • Storage 100G SSD
 • IP IPv4 + IPv6
 • Network Ports 1G
 • Traffic Unlimited (Fairly)
 • Os Custom
 • Country Georgia
 • City Tbilisi
 • Setup Fee Yes
GE - SSD 04
 • Ram 6G
 • Cpu 4Cor
 • Storage 150G SSD
 • IP IPv4 + IPv6
 • Network Ports 1G
 • Traffic Unlimited (Fairly)
 • Os Custom
 • Country Georgia
 • City Tbilisi
 • Setup Fee Yes