سرور مجازی صربستان بلگراد - هارد SSD

سرور مجازی از کشور صربستان شهر بلگراد با هارد SSD و لوکیشن دقیق آی پی در شهر بلگراد قابل ارائه در برتر وی اس میباشد. با برتر وی اس در دنیای مجازی، همیشه یک قدم جلوتر باشید.

RS - SSD 01
 • Ram 1G
 • Cpu 1Cor
 • Storage 15G SSD
 • IP IPv4 + IPv6
 • Network Ports 10G
 • Traffic 1TB
 • Os Custom
 • Country Serbia
 • City Belgrade
 • Setup Fee Yes
RS - SSD 02
 • Ram 1G
 • Cpu 1Cor
 • Storage 15G SSD
 • IP IPv4 + IPv6
 • Network Ports 10G
 • Traffic 1TB
 • Os Custom
 • Country Serbia
 • City Belgrade
 • Setup Fee Yes
RS - SSD 03
 • Ram 1G
 • Cpu 1Cor
 • Storage 15G SSD
 • IP IPv4 + IPv6
 • Network Ports 10G
 • Traffic 1TB
 • Os Custom
 • Country Serbia
 • City Belgrade
 • Setup Fee Yes
RS - SSD 04
 • Ram 1G
 • Cpu 1Cor
 • Storage 15G SSD
 • IP IPv4 + IPv6
 • Network Ports 10G
 • Traffic 1TB
 • Os Custom
 • Country Serbia
 • City Belgrade
 • Setup Fee Yes