سرور مجازی گرجستان تفلیس - هارد SSD

سرور مجازی از کشور گرجستان شهر تفلیس با هارد SSD و لوکیشن دقیق آی پی قابل ارائه در برتر وی اس میباشد. با برتر وی اس در دنیای مجازی، همیشه یک قدم جلوتر باشید.

GE - SSD 01
 • Cpu 1vCor
 • Ram 1024MB
 • Storage 30G SSD
 • IP 1
 • Port 1G
 • BW Unlimited (Fairly)
 • Os Custom
 • Country Georgia
 • City Tbilisi
GE - SSD 02
 • Cpu 2vCor
 • Ram 2048MB
 • Storage 50G SSD
 • IP 1
 • Port 1G
 • BW Unlimited (Fairly)
 • Os Custom
 • Country Georgia
 • City Tbilisi
GE - SSD 03
 • Cpu 3vCor
 • Ram 4096MB
 • Storage 100G SSD
 • IP 1
 • Port 1G
 • BW Unlimited (Fairly)
 • Os Custom
 • Country Georgia
 • City Tbilisi
GE - SSD 04
 • Cpu 4vCor
 • Ram 6144MB
 • Storage 150G SSD
 • IP 1
 • Port 1G
 • BW Unlimited (Fairly)
 • Os Custom
 • Country Georgia
 • City Tbilisi