فضای FTP بک آپ IBSng

50 مگابایت فضای FTP بک آپ IBSng50 مگابایت فضای FTP بک آپ برای IBSng
ذخیره اطلاعات همزمان در 3 سرور
امنیت 100% اطلاعات بک آپ گرفته شده

100 مگابایت فضای FTP بک آپ IBSng100 مگابایت فضای FTP بک آپ برای IBSng
ذخیره اطلاعات همزمان در 3 سرور
امنیت 100% اطلاعات بک آپ گرفته شده