سرور مجازی هند مومبا - هارد SSD

سرور مجازی از کشور هند شهر مومبا با هارد SSD و لوکیشن دقیق آی پی قابل ارائه در برتر وی اس میباشد. با برتر وی اس در دنیای مجازی، همیشه یک قدم جلوتر باشید.

IN - SSD 01
 • Ram 512MB
 • Cpu 1Cor
 • HDD 20G SSD
 • IP 1
 • Port 50M
 • BW 500G
 • Os Custom
 • Country India
 • City Mumbai
IN - SSD 02
 • Ram 1024MB
 • Cpu 1Cor
 • HDD 30G SSD
 • IP 1
 • Port 50M
 • BW 500G
 • Os Custom
 • Country India
 • City Mumbai
IN - SSD 03
 • Ram 2048MB
 • Cpu 2Cor
 • HDD 50G SSD
 • IP 1
 • Port 50M
 • BW 500G
 • Os Custom
 • Country India
 • City Mumbai
IN - SSD 04
 • Ram 4096MB
 • Cpu 2Cor
 • HDD 100G SSD
 • IP 1
 • Port 100M
 • BW 1000G
 • Os Custom
 • Country India
 • City Mumbai