سرور مجازی بورس

BS - 01
 • 1 نفر اتصال همزمان
 • 4 گیگ رم
 • 2 کور سی پی یو
 • 40 گیگ هارد
 • SSD / NVme نوع هارد
 • 1عدد آی پی اختصاصی
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود (منصفانه) ترافیک
 • برج میلاد دیتاسنتر
BS - 02
 • 2 نفر اتصال همزمان
 • 6 گیگ رم
 • 3 کور سی پی یو
 • 50 گیگ هارد
 • SSD / NVme نوع هارد
 • 1عدد آی پی اختصاصی
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود (منصفانه) ترافیک
 • برج میلاد دیتاسنتر
BS - 03
 • 3 نفر اتصال همزمان
 • 8 گیگ رم
 • 4 کور سی پی یو
 • 60 گیگ هارد
 • SSD / NVme نوع هارد
 • 1عدد آی پی اختصاصی
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود (منصفانه) ترافیک
 • برج میلاد دیتاسنتر
BS - 04
 • 4 نفر اتصال همزمان
 • 10 گیگ رم
 • 5 کور سی پی یو
 • 80 گیگ هارد
 • SSD / NVme نوع هارد
 • 1عدد آی پی اختصاصی
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود (منصفانه) ترافیک
 • برج میلاد دیتاسنتر