سرور مجازی قزاقستان آلماتی - هارد SSD

سرور مجازی از کشور قزاقستان شهر آلماتی با هارد SSD و لوکیشن دقیق آی پی قابل ارائه در برتر وی اس میباشد. با برتر وی اس در دنیای مجازی، همیشه یک قدم جلوتر باشید.

KZ - SSD 01
 • Ram 512MB
 • Cpu 1Cor
 • HDD 20G SSD
 • IP 1
 • Port 200M
 • BW Unlimited
 • Os Custom
 • Country Kazakhstan
 • City Almaty
KZ - SSD 02
 • Ram 1024MB
 • Cpu 1Cor
 • HDD 30G SSD
 • IP 1
 • Port 200M
 • BW Unlimited
 • Os Custom
 • Country Kazakhstan
 • City Almaty
KZ - SSD 03
 • Ram 2048MB
 • Cpu 2Cor
 • HDD 50G SSD
 • IP 1
 • Port 200M
 • BW Unlimited
 • Os Custom
 • Country Kazakhstan
 • City Almaty
KZ - SSD 04
 • Ram 4096MB
 • Cpu 2Cor
 • HDD 100G SSD
 • IP 1
 • Port 200M
 • BW Unlimited
 • Os Custom
 • Country Kazakhstan
 • City Almaty
شروع از
1,245,000تومان
ماهانه
50,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید