سرور مجازی شیلی وینیا دل مار - هارد SSD

سرور مجازی از کشور شیلی شهر وینیا دل مار با هارد SSD و لوکیشن دقیق آی پی قابل ارائه در برتر وی اس میباشد. با برتر وی اس در دنیای مجازی، همیشه یک قدم جلوتر باشید.

CL - SSD 01
 • Ram 1024MB
 • Cpu 1Cor
 • HDD 15G SSD
 • IP 1
 • Port 1G
 • BW 512G
 • Os Custom
 • Country Chile
 • City Viniadelmar
CL - SSD 02
 • Ram 2048MB
 • Cpu 1Cor
 • HDD 20G SSD
 • IP 1
 • Port 1G
 • BW 1TB
 • Os Custom
 • Country Chile
 • City Viniadelmar
CL - SSD 03
 • Ram 4096MB
 • Cpu 1Cor
 • HDD 45G SSD
 • IP 1
 • Port 1G
 • BW 2TB
 • Os Custom
 • Country Chile
 • City Viniadelmar
CL - SSD 04
 • Ram 6144MB
 • Cpu 1Cor
 • HDD 75G SSD
 • IP 1
 • Port 1G
 • BW 3TB
 • Os Custom
 • Country Chile
 • City Viniadelmar