کانفیگ ها

نصب و راه اندازی سرور IBSngشامل نصب سرویس IBSng
کانفیگ امنیتی و بهینه سازی سرور
ایجاد کرون برای حذف کش و لاگ جهت جلوگیری از کرش سرور

بک آپ و ریستور IBSngحذف لاگ های اضافی
گرفتن بک آپ کامل از IBSng سرور فعلی
ریستور کردن اطلاعات IBSng در سرور جدید

ایجاد FTP بک آپ اتوماتیک IBSngایجاد بک آپ به صورت ساعتی و روزانه برای IBsng شما
حذف لاگ های اضافی و کم کردن حجم بک آپ IBsng
ارسال کامل بک آپ به FTP سرور شما
راه اندازی سریع و مطمئن اسکریپت

ایجاد ایمیل بک آپ اتوماتیک IBSngایجاد بک آپ به صورت ساعتی و روزانه برای IBsng شما
حذف لاگ های اضافی و کم کردن حجم بک آپ IBsng
ارسال کامل بک آپ به ایمیل شما
راه اندازی سریع و مطمئن اسکریپت

نصب IIS ویندوز سرورنصب سرویس IIS
کانفیگ سرویس IIS جهت ایجاد هاست دانلود
بهینه سازی IIS جهت کاهش فشار روی رم سرور