مستر ریسلر

مستر ریسلر

Master Reseller - 10G

امکانات نامحدود

 • 10 گیگ فضا
 • 5 ترابایت پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • فعال اورسل
 • فعال بک آپ و ریستور
 • هفتگی بک آپ گیری
 • 40 عدد تعداد ساخت اکانت
 • 1 عدد اکانت ریسلر
 • خودکار و آنی تحویل
Master Reseller - 15G

امکانات نامحدود

 • 15 گیگ فضا
 • 10 ترابایت پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • فعال اورسل
 • فعال بک آپ و ریستور
 • هفتگی بک آپ گیری
 • 60 عدد تعداد ساخت اکانت
 • 2 عدد اکانت ریسلر
 • خودکار و آنی تحویل
Master Reseller - 20G

امکانات نامحدود

 • 20 گیگ فضا
 • 15 ترابایت پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • فعال اورسل
 • فعال بک آپ و ریستور
 • هفتگی بک آپ گیری
 • 75 عدد تعداد ساخت اکانت
 • 4 عدد اکانت ریسلر
 • خودکار و آنی تحویل