خدمات WHMCS

نصب و راه اندازی سیستم قدرتمند WHMCSنصب سیستم
نصب ماژول های مورد نیاز
تنظیمات ابتدائی سیستم
معرفی واحد پول استاندارد
ساختن دپارتمان های پشتیبانی
معرفی محصولات
اتصال سیستم به سرور
تنظیم تحویل آنی هاست و دامنه
ارائه راه کارهای لازم جهت راه اندازی پرداخت آنلاین
و موارد مورد نیاز اولیه

فارسی ساز کامل مدیریت WHMCSفارسی ساز کامل مدیریت تمامی نسخه ها
فارسی ساز کامل بخش مدیریت
قالب فارسی و راستچین بخش مدیریت
فارسی سازی و راستچین نمودن منوها
فاکتورها تمام فارسی
نصب رایگان

قالب ایمیل WHMCSقالب ایمیل بخش مدیریت و کاربری
قالب ایمیل بر اساس CSS -DIV
نصب به صورت رایگان
دانلود آنلاین و فوری
جدول بندی مشخصات ارسالی
دارای هدر و فوتر قابل تغییر