لینوکس cPanel حرفه‌ای - آلمان

cPanel DE - H1
 • 2048مگابایت فضای میزبانی
 • 200گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1536مگابایت رم اختصاصی
 • 1900 مگاهرتز پردازنده
 • 35 تعداد کانکشن در لحظه
 • 110 تعداد پردازش در هر لحظه
 • 2 تعداد ادان دامین
 • 3 تعداد دیتابیس
 • نامحدود امکانات نامحدود
 • سی پنل کنترل پنل
 • هفتگی پک آپ گیری
 • ندارد دامنه رایگان
 • آلمان - هتزنر موقعیت
cPanel DE - H2
 • 3072مگابایت فضای میزبانی
 • 300گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 2560مگابایت رم اختصاصی
 • 2300 مگاهرتز پردازنده
 • 45 تعداد کانکشن در لحظه
 • 130 تعداد پردازش در هر لحظه
 • 2 تعداد ادان دامین
 • 3 تعداد دیتابیس
 • نامحدود امکانات نامحدود
 • سی پنل کنترل پنل
 • هفتگی پک آپ گیری
 • ندارد دامنه رایگان
 • آلمان - هتزنر موقعیت
cPanel DE - H3
 • 4096مگابایت فضای میزبانی
 • 400گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 3584مگابایت رم اختصاصی
 • 2800 مگاهرتز پردازنده
 • 60 تعداد کانکشن در لحظه
 • 150 تعداد پردازش در هر لحظه
 • 3 تعداد ادان دامین
 • 4 تعداد دیتابیس
 • نامحدود امکانات نامحدود
 • سی پنل کنترل پنل
 • هفتگی پک آپ گیری
 • IR دامنه رایگان
 • آلمان - هتزنر موقعیت
cPanel DE - H4
 • 5120مگابایت فضای میزبانی
 • 500گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 4608مگابایت رم اختصاصی
 • 3800 مگاهرتز پردازنده
 • 80 تعداد کانکشن در لحظه
 • 180 تعداد پردازش در هر لحظه
 • 3 تعداد ادان دامین
 • 4 تعداد دیتابیس
 • نامحدود امکانات نامحدود
 • سی پنل کنترل پنل
 • هفتگی پک آپ گیری
 • IR دامنه رایگان
 • آلمان - هتزنر موقعیت