سرور اختصاصی روسیه - هاست کی

خرید سرور اخصاصی روسیه از دیتاسنتر هاست کی با ترافیک نامحدود

Plan 01 - SSD
 • CPU 1XIntel i9-9900K
 • Ram 16GB
 • HDD 2x240GB SSD Enterprise
 • Port 1Gbps
 • BW 30TB
 • Setup Fee 0€
Plan 01 - SATA
 • CPU 1XIntel i9-9900K
 • Ram 16GB
 • HDD 2x500GB SATA Enterprise
 • Port 1Gbps
 • BW 30TB
 • Setup Fee 0€
Plan 02 - SSD
 • CPU 1XIntel i9-9900K
 • Ram 32GB
 • HDD 2x240GB SSD Enterprise
 • Port 1Gbps
 • BW 30TB
 • Setup Fee 0€
Plan 02 - SATA
 • CPU 1XIntel i9-9900K
 • Ram 32GB
 • HDD 2x500GB SATA Enterprise
 • Port 1Gbps
 • BW 30TB
 • Setup Fee 0€
Plan 03 - SSD
 • CPU 1XIntel i9-9900K
 • Ram 64GB
 • HDD 2x240GB SSD Enterprise
 • Port 1Gbps
 • BW 30TB
 • Setup Fee 0€
Plan 03 - SATA
 • CPU 1XIntel i9-9900K
 • Ram 64GB
 • HDD 2x500GB SATA Enterprise
 • Port 1Gbps
 • BW 30TB
 • Setup Fee 0€